Crowdfundersbelangen

Toezicht en beheerCrowdfundersbelangen

Crowdfunding is voor bedrijven en instellingen inmiddels een bekende financieringsbron naast traditionele bronnen als bankfinanciering of eigen vermogen. Door middel van crowdfunding wordt geld - vaak via crowdfundingplatforms - aangetrokken van derden en aangewend voor investeringen.

Crowdfundersbelangen

Toezicht en beheerCrowdfundersbelangen

Bij Stichting Crowdfundersbelangen aangesloten crowdfundingsplatforms hebben gekozen voor onafhankelijk toezicht op hun crowdfundingfinancieringen. Aangesloten is crowdfundingplatform Lendahand, social impact crowdfunders met projecten wereldwijd,

Crowdfundersbelangen

Toezicht en beheerCrowdfundersbelangen

Stichting Crowdfunding is voor bedrijven en instellingen inmiddels een bekende financieringsbron naast traditionele bronnen als bankfinanciering of eigen vermogen. Door middel van crowdfunding wordt geld aangetrokken van derden en aangewend voor investeringen.

Crowdfundersbelangen

Toezicht en beheerCrowdfundersbelangen

Bij Stichting Crowdfundersbelangen aangesloten crowdfundingplatforms hebben gekozen voor onafhankelijk toezicht op hun crowdfundingfinancieringen aan ondernemingen.

 • Collectieve belangen

  Collectieve belangen

 • Toezicht

  Toezicht

 • Investeringen

  Investeringen

Stichting Crowdfundersbelangen is een onafhankelijke organisatie gericht op het uitvoeren van het toezicht op van crowdfundingfinancieringen van ondernemingen en instellingen.


Crowdfunding is voor bedrijven en instellingen inmiddels een bekende financieringsbron naast traditionele bronnen als bankfinanciering of eigen vermogen. Door middel van crowdfunding wordt geld aangetrokken van derden en aangewend voor investeringen.

Berichten in media in het najaar van 2016 gaven aan dat er in toenemende mate problemen optreden bij ondernemingen en instelling die door middel van crowdfunding worden gefinancierd. Deze problemen kunnen variëren van betalingsachterstand tot faillissement. Deze problemen zouden kunnen worden verkleind of zelfs worden vermeden als er sprake is van onafhankelijk toezicht op de betreffende ondernemingen en instellingen door één enkele instantie die de collectieve belangen van de crowdfunders behartigt: Stichting Crowdfundersbelangen

Stichting Crowdfundersbelangen is op grond van haar statuten volstrekt onafhankelijk van crowdfundingplatforms en van de ondernemingen en instellingen die door middel van crowdfunding worden gefinancierd. Hierdoor kan zij als geen ander de collectieve belangen van de crowdfunders dienen.

Stichting Crowdfundersbelangen is een initiatief van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Deze in 2011 opgerichte stichting heeft een met Stichting Crowdfundersbelangen vergelijkbare rol: zij houdt toezicht op obligaties uitgevende instellingen en behartigt de collectieve belangen van de obligatiehouders. De stichting houdt inmiddels toezicht op meer dan 20 uitgevende instellingen die in totaal voor meer dan 40 miljoen euro aan obligaties hebben uitgegeven.Diensten

Stichting Crowdfundersbelangen levert ondernemingen en instellingen de volgende diensten:

 • het toezicht houden op de werking van het crowdfundingplatform door analyse van gekozen financieringsstructuren en een controle of deze structuur inclusief eventuele zekerheden op de met beleggers afgesproken wijze tot stand komt, alsmede dat de afgesproken beheermaatregelen worden nageleefd;

 

 • het ten behoeve van crowdfunders (i) verkrijgen van zekerheidsrechten en/of garanties van de betreffende onderneming of instelling en/of hun betreffende groepsmaatschappijen, (ii) houden, beheren, afstand doen van en uitwinnen van deze zekerheidsrechten en/of het beroep doen op voornoemde garanties en (iii) het verrichten van alle (rechts)handelingen welke met deze zekerheidsrechten en/of garanties verband houden;

 • het namens de betreffende crowdfunders uitoefenen van de aan de betreffende crowdfundfinanciering verbonden rechten;

 

 • het toezicht houden op de naleving door de betreffende onderneming of instelling van de betreffende crowdfundfinancieringsvoorwaarden;

 

 • het bijeenroepen, bijwonen en/of voorzitten van online en/of fysieke vergaderingen van crowdfunders met betrekking tot de betreffende crowdfundfinanciering van de betreffende onderneming of instelling.

 • het ontvangen van gelden en/of eventuele andere vermogensbestanddelen van betreffende onderneming of instelling ten behoeve van crowdfunders, het tijdelijk beheren van deze gelden en/of vermogensbestanddelen, een en ander voor rekening en risico van de crowdfunders, en het betalen van voornoemde gelden en/of overdragen van voornoemde vermogensbestanddelen aan de crowdfunders;

Crowdfunders

belangen

Daarnaast ontwikkelt Stichting Crowdfundersbelangen standaarddocumentatie en – processen met betrekking tot crowdfundfinancieringen.

 

wordle-4

Voor beleggers

Stichting Crowdfundersbelangen is een onafhankelijke organisatie gericht op het uitvoeren van het toezicht op crowdfundingfinancieringen van ondernemingen en instellingen.

U heeft belegd via een crowdfundingplatform of overweegt u dit te doen?

 

Belangrijke vragen hierbij zijn: ‘Worden mijn belangen adequaat behartigd?’ en ‘Is er sprake van onafhankelijk toezicht als het goed of fout gaat met mijn belegging?’

 

Crowdfundingplatforms zijn de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond geschoten. De focus bij deze platforms ligt op het binnenhalen van gelden en het realiseren van succesvolle projecten. In het algemeen besteden zij minder of geen aandacht aan toezicht op deze projecten. Projecten komen soms in problemen en dit wordt niet altijd goed opgelost. Een eerste groep beleggers is hun geld al kwijtgeraakt. Dit is een zorg voor de AFM maar ook voor u als belegger.

 

De onafhankelijke Stichting Crowdfundersbelangen behartigt op professionele wijze de belangen van crowdfunders, zorgt voor periodieke informatieverstrekking en neemt maatregelen als een mede door u gefinancierd project in de problemen komt.

 

Crowdfundingsplatforms die zijn aangesloten bij Stichting Crowdfundersbelangen kiezen voor onafhankelijk toezicht op hun crowdfinancieringen ter versterking van de positie van u als belegger. Vraag uw crowdfundingsplatform of het is aangesloten bij Stichting Crowdfundersbelangen.

 

Meldpunt

Bent u op de hoogte van een probleem bij een project dat door middel van crowdfunding is gefinancierd ? Meld het ons dan via contact@crowdfundersbelangen.nl

 

shutterstock_522179389

Bestuur

Stichting Crowdfundersbelangen is een onafhankelijke organisatie gericht op het uitvoeren van het toezicht op en het administratief beheer van crowdfundingfinancieringen van ondernemingen.

 Mr. M.C. (Mark) Olie LL.M. (1964)

mark_olie

De heer Olie is in 1988 afgestudeerd in het Nederlands en Europees recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1990 behaalde hij een Master of Laws degree aan de New York University School of Law. Hij heeft als bedrijfsjurist gewerkt bij o.a. Koninklijke Philips Electronics N.V. en NCR Nederland N.V. Bij laatstgenoemd bedrijf was hij verantwoordelijk voor het opzetten van de juridische afdeling voor de Benelux en Scandinavië en maakte hij deel uit van de directie. Sinds 2001 is hij werkzaam als zelfstandig jurist op het gebied van financiële en energiederivatencontracten welke hij heeft onderhandeld voor alle grote Nederlandse financiële instellingen en energiemaatschappijen. Daarnaast heeft hij inmiddels voor diverse bedrijven obligatieprogramma’s opgezet en is hij oprichter en voorzitter van Stichting Obligatiehoudersbelangen. De heer Olie is tevens bestuurder van diverse non-profit instellingen.

Mr. S.G. (Stephan) van de Vusse MBV (1965)

stephanvandevusse-1024x1024

De heer Van de Vusse is in 1991 afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 2008 heeft hij een Master of Business Valuation gehaald aan de TIAS Nimbas Business School te Tilburg. Stephan van de Vusse heeft diverse functies bekleed in de financiële wereld waaronder van 1998 tot 2004 bij ING Bank. In de periode 2005-2009 was hij directeur van CenE Bankiers, de gespecialiseerde bank voor de medische sector, en concerndirecteur van F. van Lanschot Bankiers. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor vele financieringen. Sinds 2010 is hij vanuit zijn bedrijf Healthcare Finance Group betrokken bij diverse financieringstrajecten en –structuren in de gezondheidszorg. Vanaf december 2010 verantwoordelijk voor de structurering en plaatsing van meerdere obligatieprogramma’s voor zorginstellingen. De heer van de Vusse is tevens penningmeester van Stichting Obligatiehoudersbelangen en heeft een toezichthoudende functie bij het Helen Dowling Instituut.

Lic. A.L. (Ana) Saieg (1974)

as_151218_hr-10-bw

Mevrouw Saieg is afgestudeerd in de economische wetenschappen aan de Universidad Nacional de Tucumán (Argentinië) . Na enkele jaren in Argentinië als accountant te hebben gewerkt bij o.a. Andersen en Ernst & Young heeft zij sinds 2004 in Nederland als financial controller gewerkt bij verschillende multinationals. Sinds 2008 verricht zij als zelfstandig financieel consultant opdrachten bij diverse bedrijven in o.a. de IT-, media, voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie. Daarnaast is zij geruime tijd werkzaam geweest in de technologie-sector. Bij haar werkzaamheden ligt de nadruk op financiële analyse van bedrijfsprocessen; zij is daarbij de business partner van de finance, marketing en R&D afdelingen.

 

image001

Contact

Stichting Crowdfundersbelangen is een onafhankelijke organisatie gericht op het uitvoeren van het toezicht op crowdfundingfinancieringen van ondernemingen en instellingen.

Contact Details

Stichting Crowdfundersbelangen

KvK 67215963 0000 | Vestigingsnummer 000035776668

Park Arenberg 115

3731 ER De Bilt

Quick Contact