U heeft belegd via een crowdfundingplatform of overweegt u dit te doen?

Belangrijke vragen hierbij zijn:

‘Worden mijn belangen adequaat behartigd?’ en ‘Is er sprake van onafhankelijk toezicht als het goed of fout gaat met mijn belegging?’

U heeft belegd via een crowdfundingplatform of overweegt u dit te doen?

Belangrijke vragen hierbij zijn:

‘Worden mijn belangen adequaat behartigd?’ en ‘Is er sprake van onafhankelijk toezicht als het goed of fout gaat met mijn belegging?’

Waarom voor ons kiezen?

Belangen

Stichting Crowdfundersbelangen is een onafhankelijke organisatie gericht op het uitvoeren van het toezicht op en het administratief beheer van crowdfundingfinancieringen van ondernemingen.

Investeringen

Crowdfunding is voor bedrijven en instellingen inmiddels een bekende financieringsbron naast traditionele bronnen als bankfinanciering of eigen vermogen. Door middel van crowdfunding wordt geld aangetrokken van derden en aangewend voor investeringen.

Toezicht

Onafhankelijk toezicht op de betreffende ondernemingen en instellingen door één enkele instantie die de collectieve belangen van de crowdfunders behartigt: Stichting Crowdfundersbelangen

Stichting Crowdfundersbelangen

Stichting Crowdfundersbelangen is een onafhankelijke organisatie gericht op het uitvoeren van het toezicht op en het administratief beheer van crowdfundingfinancieringen van ondernemingen.

Crowdfunding is voor bedrijven en instellingen inmiddels een bekende financieringsbron naast traditionele bronnen als bankfinanciering of eigen vermogen. Door middel van crowdfunding wordt geld aangetrokken van derden en aangewend voor investeringen.

Berichten in media in het najaar van 2016 gaven aan dat er in toenemende mate problemen optreden bij ondernemingen en instelling die door middel van crowdfunding worden gefinancierd. Deze problemen kunnen variëren van betalingsachterstand tot faillissement. Deze problemen zouden kunnen worden verkleind of zelfs worden vermeden als er sprake is van onafhankelijk toezicht op de betreffende ondernemingen en instellingen door één enkele instantie die de collectieve belangen van de crowdfunders behartigt: Stichting Crowdfundersbelangen
Stchting Crowdfundersbelangen is op grond van haar statuten volstrekt onafhankelijk van de ondernemingen en instellingen die door middel van crowdfunding worden gefinancierd. Hierdoor kan zij als geen ander de collectieve belangen van de crowdfunders dienen.

Stichting Crowdfundersbelangen is een initiatief van Stichting Obligatiehoudersbelangen. Deze in 2011 opgerichte stichting heeft een met Stichting Crowdfundersbelangen vergelijkbare rol: zij houdt toezicht op obligaties uitgevende instellingen en behartigt de collectieve belangen van de obligatiehouders. De stichting houdt inmiddels toezicht op meer dan 15 uitgevende instellingen die in totaal voor meer dan 35 miljoen euro aan obligaties hebben uitgegeven.

Het team

Mr. M.C. (Mark) Olie LL.M. (1964)

Voorzitter

Mr. S.G. (Stephan) van de Vusse MBV (1965)

Penningmeester

De heer Olie is in 1988 afgestudeerd in het Nederlands en Europees recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1990 behaalde hij een Master of Laws degree aan de New York University School of Law. Hij heeft als bedrijfsjurist gewerkt bij o.a. Koninklijke Philips Electronics N.V. en NCR Nederland N.V. Bij laatstgenoemd bedrijf was hij verantwoordelijk voor het opzetten van de juridische afdeling voor de Benelux en Scandinavië en maakte hij deel uit van de directie. Sinds 2001 is hij werkzaam als zelfstandig jurist op het gebied van financiële en energiederivatencontracten welke hij heeft onderhandeld voor alle grote Nederlandse financiële instellingen en energiemaatschappijen. De heer Olie is tevens voorzitter van Stichting Obligatiehoudersbelangen en is ook bestuurder van diverse non-profit instellingen.

De heer Van de Vusse is in 1991 afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 2008 heeft hij een Master of Business Valuation gehaald aan de TIAS Nimbas Business School te Tilburg. Stephan van de Vusse heeft diverse directie- en bestuursfuncties  bekleed in de financiële wereld en gezondheidszorg.  De heer van de Vusse is tevens penningmeester van Stichting Obligatiehoudersbelangen en heeft meerdere toezichthoudende functies in de gezondheidszorg.

Contact

Adres - mail - mobiel

Adres

Stichting Crowdfundersbelangen

Park Arenberg 115

3731 ER De Bilt

Mobiel

Bellen met de heer van de Vusse op 06-36 00 41 30    Please prove you are human by selecting the flag.