Voor beleggers

Ter informatie

U heeft belegd via een crowdfundingplatform of overweegt u dit te doen?

Belangrijke vragen hierbij zijn:
‘Worden mijn belangen adequaat behartigd?’ en ‘Is er sprake van onafhankelijk toezicht als het goed of fout gaat met mijn belegging?’

Focus

Crowdfundingplatforms zijn de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond geschoten. De focus bij deze platforms ligt op het binnenhalen van gelden en het realiseren van succesvolle projecten. In het algemeen besteden zij minder of geen aandacht aan toezicht op deze projecten. Projecten komen soms in problemen en dit wordt niet altijd goed opgelost. Een eerste groep beleggers is hun geld al kwijtgeraakt. Dit is een zorg voor de AFM maar ook voor u als belegger.

Informatie

De onafhankelijke Stichting Crowdfundersbelangen behartigt op professionele wijze de belangen van crowdfunders, zorgt voor periodieke informatieverstrekking en neemt maatregelen als een mede door u gefinancierd project in de problemen komt.

Platform

Crowdfundingsplatforms die zijn aangesloten bij Stichting Crowdfundersbelangen kiezen voor onafhankelijk toezicht op hun crowdfinancieringen ter versterking van de positie van u als belegger. 

Vraag uw crowdfundingsplatform of het is aangesloten bij Stichting Crowdfundersbelangen.

Meldpunt

Bent u op de hoogte van een probleem bij een project dat door middel van crowdfunding is gefinancierd ? Meld het ons dan via contact@crowdfundersbelangen.nl